Saturday, 13/07/2024 - 1:32 PM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỎ CÀY NAM

Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam là cơ sở Y tế công lập Hạng 3 tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Trung tâm đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng dự phòng. Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng, phấn đấu đạt các tiêu chí, Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, tiếp tục triển khai nghiên cứu, phát triển danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và vượt tuyến tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất tại địa phương.

Bên cạnh các hoạt động, Trung tâm còn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam là địa chỉ vàng trong thăm khám và điều trị tại huyện Mỏ Cày Nam. Giúp giảm đáng kể áp lực công việc cho các bệnh viện tuyến trên.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • 18
  • 7
  • 1,892
  • 10,221
  • 25